رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با اشاره به اینکه در سال ۱۴۲۱ جمعیت سالمندان ایران دو برابر می‌شود و در سال ۱۴۳۵ به یک سوم جمعیت کشور خواهد رسید، گفت: نخستین برنامه عملیاتی روشمند در حوزه سالمندی در سال ۱۴۰۲ پیاده‌سازی می‌شود.

شعار سال:حسام‌الدین علامه  بر تاکید بر ضرورت پیاده‌سازی علمی سند ملی سالمندی اظهار کرد: این دبیرخانه از خرداد ماه همزمان با دریافت بودجه فرآیندهای لازم و ضروری زیرساختی به منظور پیاده‌سازی سند را آغاز کرده است و امیدواریم که اولین برنامه عملیاتی دستگاه‌ها مبتنی بر برنامه راهبردی اقتصادی از سال ۱۴۰۲ امکان پیاده‌سازی فراهم شود.

 مقالات بیشتر:آسایشگاه سالمندان تهرانپارس

وی افزود: برای سال ۱۴۰۱ نیز دستگاه‌ها می‌توانند برنامه‌هایی را  به صلاحدید و تدبیر خود براساس برنامه و بودجه‌ای اولویت‌دار و در تعامل با سازمان برنامه و بودجه به صورت غیر روشمند اجرا کنند.

وی با اشاره به شتاب سالمندی کم نظیر ایران در جهان ادامه داد: پیش‌بینی این است که در سال ۱۴۲۱ جمعیت سالمند ایران دو برابر می‌شود و در سال ۱۴۳۵، جمعیت سالمندی از ۳۳ درصد عبور می‌کند و این مساله توجه و تمرکز جدی به حوزه سالمندی را جدی‌تر می‌کند.

علامه در ادامه بر لزوم ایجاد زیرساخت خدمات داوطلبانه و در منزل برای سالمندان تاکید کرد و افزود: طبق پیش‌بینی فقط پنج میلیون سالمند تنها در دو دهه آینده خواهیم داشت و با توجه به اینکه نگهداری این افراد در بستر اجتماع و درون خانواده سخت خواهد شد به همین منظور ایجاد پوشش مستمری مناسب، بیمه تکمیلی و مراقبت میان مدت سالمندی ضرروتی انکارناپذیر است و باید در برنامه‌ها بستر و فرایند اجرایی این مهم مورد توجه قرار گیرد.

مقالات دیگر:باشگاه ورزشی بانوان پونک